Menu

Liturgische boeken

Liturgie, liturgische handreikingen en verdieping voor voorgangers in de liturgie nemen een bijzondere plaats in binnen de uitgaven van Berne Media.

Naast de hele concrete en praktische uitgaven m.b.t. de liturgie geeft Berne Media ook allerlei boeken uit op het liturgisch vlak. Per jaar verschijnt er een boek met preeksuggesties voor het betreffende A, B, of C-jaar. Regelmatig verschijnen er boeken met gebeden die meteen te gebruiken zijn in verschillende vieringen of die ter inspiratie kunnen dienen voor hen die zelf gebeden schrijven.

De ontwikkelingen binnen het liturgisch gebied worden op de voet gevolgd, waardoor er regelmatig uitgaven verschijnen met achtergronden, nieuwe wetenschappelijke en historische inzichten, duidingen van vernieuwingen en verschuivingen binnen het (theologisch) liturgisch speelveld.

 

Voorbeelden van liturgische boeken
In het voetspoor van de Messias (A-jaar) - 2016 - Rob Kurvers
Een paspoort voor het Rijk Gods (B-jaar) - 2017 - Rob Kurvers
Op de pelgrimsweg van het geloof (C-jaar) - 2015 - Rob Kurvers
Bid met heel je hart - René Hornikx
Feesten doe je samen - René Hornikx
Luister naar wie je lief is - René Hornikx