Menu

Auteur: Joost Jansen

Verblijf bij de Heer

6e zondag van Pasen – 26 mei 2019 Verblijf bij de Heer De kerk is de kerk van de Opgewekte, de verrezen Heer. Hoe wordt dit duidelijk? Door het werk van de heilige Geest in haar. De heilige Geest is de motor, de heilige Geest geeft de richting aan. De mensen moeten het werk doen, […]

Read More

‘Het oude is voorbij’

5e zondag van Pasen – 19 mei 2019 Zondag van de Oosterse Kerken ‘Het oude is voorbij’ ‘Terug naar de bronnen’: steeds opnieuw zal een kerkgemeenschap zich moeten bezinnen op haar kernwaarden. In de ‘praktijk’ (Handelingen) van de apostelen, in de ‘laatste woorden’ van Jezus vinden we elementen om het oude achter ons te laten […]

Read More

Leven in Christus

4e zondag van Pasen – 12 mei 2019 Zondag van de Goede Herder / Roepingenzondag/ Moederdag Leven in Christus   Exegetische notities Evangelie Johannes 10,27-30 Jezus wordt neergezet als wijsheidsleraar die Joden en Grieken wil vertellen over God. Jezus loopt namelijk in de zuilengang van Salomo, in de tempel (v.23). Hij geeft er onderricht, zoals […]

Read More

Ik heb U lief

3e zondag van Pasen – 5 mei 2019 Bevrijdingsdag Ik heb U lief Exegetische notities Evangelie Johannes 21,1-19 Na de dood van Jezus is Petrus de weg even kwijt en dan is het verstandig om de gewone draad van je leven maar weer op te pakken. Een vakman-visser weet dat je ‘s nachts vist, als […]

Read More

Vrees niet, Ik ben het

2e zondag van Pasen – 28 april 2019 Beloken Pasen / Zondag van de goddelijke Barmhartigheid Vrees niet, Ik ben het Exegetische notities Evangelie Johannes 20,19-31 Drie maal zegt Jezus ‘vrede met jullie’ tegen zijn leerlingen, een gewone groet, maar hier met nadruk. Want ‘vrede’ wil zeggen: volkomenheid, heil; alles en iedereen heeft nu zijn […]

Read More

Een nieuwe horizon

Paaszondag – 21 april 2019 Een nieuwe horizon Exegetische notities Evangelie Johannes 20,1-9 Na de sabbat wordt het ‘dag één’ van de nieuwe schepping. Maar het daglicht breekt moeizaam door het donker van de dood, van radeloosheid heen. De perikoop eindigt zoals hij begon: met niet weten (vv.2 en 9). Pas aan het eind van […]

Read More

Tot Mijn gedachtenis

Witte Donderdag – 18 april 2019 Tot Mijn gedachtenis Exegetische notities Evangelie Johannes 13,1-15 In de eerste drie verzen wordt duidelijk dat Jezus weet wat komen gaat en wie Hem zal uitleveren. Jezus is van God weggegaan en keert naar zijn Vader terug (vv.1 en 3). De leerlingen zijn er de actieve getuigen van. In […]

Read More

De weg van het Kruis

Palm- of passiezondag / 14 april 2019 De weg van het Kruis Exegetische notities Evangelie bij de intocht Lucas 19,28-40 We lezen het eerste deel van een drieluik: steeds dichterbij Jeruzalem. In het middendeel vertelt Lucas de klacht van niet-aanvaarding, en in het derde deel horen we over de reiniging van de tempel. Centraal staat […]

Read More

Verzoenen

5e zondag Veertigdagentijd / 7 april 2019 Verzoenen Exegetische notities Evangelie Johannes 8,1-11 In de wetenschappelijke literatuur wordt soms aangegeven dat deze tekst niet van Johannes zou zijn. Het is een wat schurende tekst over oordelen. Enerzijds over oordelen in juridische zin, dat volgens Nikodemus (7,51) pas tot veroordeling leidt als bewezen is, dat de […]

Read More

Ontmoeten

4e zondag Veertigdagentijd – 31 maart 2019 Ontmoeten Exegetische notities Evangelie Lucas 15,1-3.11-32 Deze lezing uit Lucas in het vijftiende hoofdstuk is een samenhangend geheel: drie parabels, met een crescendo naar de derde toe, en dit alles geplaatst in een duidelijke context: tollenaars en zondaars die naderen tot Jezus, Farizeeën en schriftgeleerden die morren omdat […]

Read More