Menu

Auteur: Joost Jansen

Verbond

2e zondag in de Veertigdagentijd – 17 maart 2019 Verbond Exegetische notities Evangelie Lucas 9,28b-36 Het verband tussen de lezingen van deze zondag is niet zonder meer duidelijk. Dat wordt misschien gevonden in het thema van het zien van een visioen. Abraham zag een schrikwekkend visioen, maar met dit visioen was de mogelijkheid aangeduid dat […]

Read More

Durf jij je hoofd te buigen?

Aswoensdag – 6 maart 2019 Durf jij je hoofd te buigen? Exegetische notities Evangelie Matteüs 6,1-6.16-18 Het evangelie volgens Matteüs heeft een zeer joodse inslag. De praktijken van de joodse traditie worden gerespecteerd, worden opgenomen, worden geplaatst in het perspectief van Christus. Het gedeelte dat op Aswoensdag wordt gelezen is genomen uit de Bergrede. Jezus […]

Read More

Hoe ben jij te herkennen?

8e zondag door het jaar – 3 maart 2019 Hoe ben jij te herkennen? Exegetische notities Evangelie Lucas 6,39-45 Het evangelie van vandaag sluit nauw aan bij zowel het gedachtegoed van Sirach als bij de theologie van Paulus. Er is een duidelijke continuïteit in beeldend spreken tussen Sirach en Lucas: iedere boom brengt datgene voort […]

Read More

Ben jij barmhartig?

7e zondag door het jaar – 24 februari 2019 Ben jij barmhartig? Exegetische notities Evangelie Lucas 6,27-38 De opvatting dat er een bepaald verband moet zijn tussen wat de mens doet en wat hem overkomt is waarschijnlijk zo oud als de mensheid zelf. Op een of andere manier komt het in elke (religieuze) levensbeschouwing voor. […]

Read More

Op wie vertrouw jij?

6e zondag door het jaar – 17 februari 2019 Op wie vertrouw jij? Exegetische notities Evangelie  Lucas 6,17.20-26 Deze toespraak van Jezus heet in Matteüs de Bergrede. In Lucas’ versie daalt Jezus – nadat Hij een nacht in gebed in het gebergte heeft doorgebracht – naar een vlak terrein af om daar een groot publiek […]

Read More

Heer, hier ben ik

5e zondag door het jaar – C – 10 februari 2019 Heer, hier ben ik Exegetische notities Evangelie Lucas 5,1-11 Een wonderverhaal doorspekt van symboliek, gebaseerd op Jezus’ zendingsopdracht: ‘Voortaan zult ge mensen vangen’. Vanuit die zending moet het verhaal worden gelezen. Dat blijkt opvallend in v.10. Vissen vangt men om ze te doden en te […]

Read More

Wil jij Hem zien?

4e zondag door het jaar – 3 februari 2019 Wil jij Hem zien? Exegetische notities Evangelie Lucas 4,21-30 De vier evangelisten vertellen elk een verschillend verhaal over het begin van Jezus’ openbare optreden. Alle vier vertellen zij dat Jezus met zijn optreden in Galilea is begonnen. Vanuit Judea gezien had Galilea geen best imago. Waarschijnlijk […]

Read More

Vervul jij de Schrift?

3e zondag door het jaar – 27 januari 2019 Zondag (laatste) in de bidweek voor de eenheid Vervul jij de Schrift? Exegetische notities Evangelie Lucas 1,1-4; 4,14-21 Zacharia behoorde tot en van de 24 priesterklassen die elk om beurt gedurende twee weken dienst deden in de tempel in Jeruzalem (Ex.30,1-9). Van priesters werd verwacht dat […]

Read More

Beginnen

2e zondag door het jaar / 20 januari 2019 Zondag in de Bidweek voor de eenheid van de christenen Beginnen Nu het feest van Kerstmis (en de ‘vervolgfeesten’) voorbij zijn, blijven we toch in de sfeer van het eerste begin. En dat eerste begin bij Jezus is ook het eerste teken dat Hij (naar het […]

Read More

Gegeven

Doop van de Heer / 13 januari 2019 Gegeven Na Kerstmis en het feest van de Openbaring van de Heer ontvangen we op deze zondag een andere ‘openbaring’: Jezus’ doop in de Jordaan. Hij toont zich aan Johannes de Doper, meer nog, Jezus toont zich als de gezondene van God die aan zijn zending begint. […]

Read More