Menu

Onderscheiden

0 Comments

23e zondag door het jaar – 8 september 2019
Ziekenzondag & Werelddag voor migranten en vluchtelingen

Onderscheiden
Wat is belangrijk in ons bestaan? Hoe onderscheid ik in de veelheid die me aangeboden wordt? Waar word ik warm, waar word ik koud. Ignatius va Loyola was een meester in het onderscheiden. Onze paus Franciscus is een volgeling van deze Ignatius. Ignatius liet steeds de harde, ontnuchterende werkelijkheid op zich toekomen. Daar waar hij warm van werd, beschouwde hij als de door God bestemde richting. Daar waar hij koud van werd, daar ging hij aan voorbij. In dit onderscheiden wordt duidelijk wie de ware leerling van Jezus is.

Exegetische notities Evangelie Lucas 14,25-33
Jezus spreekt ieder aan die met hem meereist. De stap naar het volgen, dat samen met dienen het leerling zijn van Jezus uitmaakt, moet nog worden gezet. Maar wie zou dat na Jezus woorden nog willen? Met haat jegens je verwanten als voorwaarde, als uitgekiend plan zelfs, zoals van een architect of strateeg? Wat moesten mannen met deze uitspraak? Alle banden van liefde, trouw en bloed los gelaten voor een wereld verzakend en celibatair leven? En wat moesten de achterblijvende vrouwen, kinderen en bejaarde ouders in een tijd zonder bijstand? Is dit niet een slechte boodschap in plaats van een goede? Echter…
Vooraf aan deze tekst vormen verschillende maaltijden de kaders voor Jezus onderricht. Als gast bij een maaltijd geneest Jezus een gehandicapte en vertelt dan twee parabels over tafelschikking en uitnodigen. De evangelielezing van vandaag ligt in het verlengde daarvan. In die patriarchale tijd presideerde de man aan het hoofd van het familie/stamverband, zijn tafel. Hij kon zich in die positie beperken tot zijn eigenbelang en dat van de clan zonder oog voor de noden van anderen, zoals in het verhaal van Lazarus en de rijke man (Lc.16,19vv.). Maar vraagt Jezus hier niet precies het omgekeerde? Als zaak van levensbelang en opperste wijsheid, zoals een goed bouwplan of goede strategie?

Suggesties

Lied

Kom Schepper, Geest
Jij, die de dag verlicht
ons hart weer warmt.
Wij loven je om het vuur in onze ziel,
de passie en de pijn,
wij loven je om verlangen dat weerklinkt.

Refrein
Met win in de haren
en zon in de rug ligt het land voor ons open.
Met Jouw aan mijn zij,
met Jou op mijn pad
geen kwaad zal ik duchten want Jij bent nabij.

Kom Schepper, Geest
Jij die de nacht doorbreekt
het schimmenuur bedwingt
Wij loven je om de prilheid van de morgen,
de eerste stappen van een kind,
wij loven je om troost die je schenkt.

Kom Schepper, Geest
Jij, die mensen aanraakt
en winterkou verdrijft.
Wij loven je om rivieren die stromen,
een zalm die opspringt,
wij loven je om adem die je brengt.

Kom Schepper, Geest
Jij, die ons roept te gaan
en in beweging zet.
Wij loven je om de dieren op het veld,
een nachtegaal die zingt,
wij loven je om vrijheid die verbindt.

Kom Schepper, Geest
Jij, die wonden heelt
kom in ons bestaan.
Wij loven je om de wind die waait,
de trom die klinkt,
wij loven je om vrede die verstilt.

(t. Sieds Prins [vrij naar een oud lied van de Lakota indianen] m, Tony Barr. arr. Tom Löwenthal)

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
God, Gij heb ons toegerust
om de aarde in uw Naam te beheren.
Schenk ons uw wijsheid
en laat ons de smaak van waarachtig leven proeven.
Maak ons in navolging van uw Zoon
tot het zout van de aarde.
Zo bidden wij uit kracht van Jezus Christus,
die met U en de heilige Geest
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven
Goede God,
wij brengen onze levens voor U,
soms sterk en gezond,
vaak zwak en breekbaar.
Geef dat wij U altijd blijven eren
en door onze betrokkenheid op U
groeien in onderlinge eensgezindheid.
Zo bidden wij U door Christus,
uw Zoon, onze Heer. Amen.

Slotgebed
Trouwe God,
door Woord en Teken schenkt U ons wijsheid,
voedsel en nieuwe levenskracht
om het zout van de aarde te kunnen zijn.
Geef dat wij trouw blijven aan onze roepen
en van harte bereid om Hem te volgen,
die is onze weg te leven, Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer. Amen.