Menu

‘Ik ken uw werken’

0 Comments

21e zondag door het jaar – 25 augustus 2019

‘Ik ken uw werken’
Geloven vraagt om keuzes, keuzes die helder worden aan de activiteiten die men doet. Hoe een mens in het leven staat, is van groot gewicht. Wie open is, ontmoet open deuren, ontmoet ontvankelijkheid. Wie angstvallig eigen ‘ik’ wil behoeden, riskeert een gesloten deur. Wie je bent, bepaalt wat je oproept. En toch… er is altijd ook weer de barmhartigheid van God die iedere opening ziet en waardeert.

Exegetische notities Evangelie Lucas 13,22-30
Jezus gaat verder met zijn reis naar Jeruzalem, heilige Plaats van Gods inwoning, waar de volken overal vandaan samen zullen komen. Zou Lucas, vooruitlopend op dat toekomstbeeld, met opzet Jeruzalem in vers 22 anders schrijven dan hij gewoonlijk doet: hier beginnend met het Griekse hieros: ‘heilig’, als Hierosalem? Als metafoor voor de nieuwe wereld waar liefde, trouw en recht universeel zijn, als één groot feest? Jezus’ weg leidt daarheen, terwijl Hij in real time verder trekt naar het onheilige Jeruzalem van zijn dagen, waar Hij, bittere paradox, zal sterven aan een kruis: de ‘deur’ waar Jezus door gaat. Ook toekomstige gasten aan het feest van de nieuwe wereld, het Rijk van de Eeuwige, wacht zo’n ‘deur’. Ze moeten aankloppen en een identiteitskaart tonen. En vaak is die vals.
Aan het begin van de perikoop stelt een anonieme persoon Jezus de vraag of er maar weinig mensen worden gered. En dan staat er: Jezus antwoordde ‘hen’, weggelaten door NBV. Jezus geeft namelijk geen direct antwoord. Hij richt zich over de hoofden van de vraagsteller en de menigte heen, tot iedereen. Ook tot degenen die hij eerder ‘huichelaars’ noemde, zoals het hoofd van de synagoge in het genezingsverhaal, dat hieraan voorafgaat. Mensen van onbesproken gedrag voor wat betreft de letter van de Tora, maar niet volgens het hart ervan: volgens datgene waar het in wezen om moet gaan: om liefde voor de naaste, zoals Jezus in zijn lange toespraak aan de voet van de berg leerde aan de toegestroomde menigte (6,17-38). En Hij at met tollenaars en zondaars: toegangscodes voor de nauwe deur. Maar het Woord horen is niet genoeg, het moet ook worden gedaan. Zuur natuurlijk, als je altijd recht in de leer geweest bent en je ziet dan dat anderen, die niet eens tot jouw geloof horen of uit een veel lagere sociale klasse komen, wel deze ‘deur’ passeren, omdat zij een geldig ‘identiteitsbewijs’ kunnen tonen, geen ‘huichelaars’ zijn, maar het hart lieten spreken. Zij, die meenden als V.I.P.’s de eersten te zijn om binnen te kunnen gaan bij het feest, moeten aanzien hoe anderen.voorgaan.

Suggesties

Symboliek
Een nauwe poort of smalle deur wegzetten die toch openstaat en daar achter – ook wat zichtbaar – een vaas met grote rode rozen. Als dat te duur is: een hele grote rode roos in een glazen slanke vaas. Dit in de zin van: als is de poort smal, de liefde wacht aan de andere kant.

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
Liefdevolle God,
in vertrouwen bidden wij:
vergeef het ons, in uw barmhartigheid,
als wij uw liefde beschamen,
en elkaar afwijzen of pijn doen.
Beziel ons met uw Geest
en doe ons leven naar het voorbeeld van uw Zoon,
Jezus Christus, die met U en de heilige Geest
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven
Eeuwige God,
in het delen van brood en wijn,
herkennen wij het teken van uw trouwe liefde,
die was in uw Zoon, Jezus Christus.
Wij vragen U,
dat wij door deze liefde geraakt worden
en deze verdere dragen in ons leven.
In naam van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer, Amen.

Gebed na de communie
Goede God,
wij danken U voor dit uur van stilte en verbondenheid,
voor uw woorden die ons richting geven,
om te werken aan uw koninkrijk op aarde.
Blijf met uw liefde aanwezig in onze wereld.
Inspireer ons tot gerechtigheid en vrede,
zodat wij bouwen aan een wereld,
waar mensen elkaar liefhebben en niemand uitgesloten wordt.
Wij vragen dit omwille van uw Zoon, Jezus Christus,
die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.