Menu

Werken voor God

0 Comments

18zondag door het jaar – 4 augustus 2019

Werken voor God 

Werken om rijk te worden? Het kan. Veel mensen doen het of verlangen het te doen. Wat is rijkdom? Ook daar kun je lang over nadenken. IJdelheid, zegt Prediker. Heldere taal, en nog waar ook. Mar moeilijk te volgend wanneer je van alle kanten wordt uitgedaagd via reclame om je koopgedrag te activeren. Gelovige mensen willen graag ‘het verschil maken’. Levert het wat op als je voor God werkt? Wellicht niet in materiële rijkdom, wel in de rust van het hart en de openheid naar anderen. En dat brengt uiteindelijk geluk.

Exegetische notities Evangelie Lucas 12,13-21

Het lijkt een familie kwestie a la de rijdende rechter waar Jezus in is terecht gekomen. Een zaak om een erfenis wordt uitgebreid uit de doeken gedaan. Maar Jezus leent zich hier niet voor. Zeker niet omdat het alleen om bezit en geld lijkt te gaan, kortom om heb zucht, niet om gerechtigheid. Jezus gooit het over een andere boeg en verhaald over de echte schat. De schat in de hemel. Niet het verwerven van aards bezit zal een hemelse schat opleveren. In tegendeel! Waar de rijke grootgrondbezitter in zijn eigen kringetje besloten blijft, mens noch God betrekt hij in zijn beschouwingen, daar weet de welgestelde christen hoe en waar blijvende schatten te verzamelen, die dus verder reiken dan zijn betrekkelijk korte aardse bestaan, een beurs die niet verslijt (12,33-34; 14,33; 16,9.19-31 enz.).

Suggesties

Schatkistjes

Met kinderen kunnen er schatkistjes gemaakt worden om weg te geven. Een schatkistje kan namelijk een eigen schat bevatten, maar een schat weggeven past heel goed bij het toch wel lastige verhaal van deze zondag.

Het kistje zou gevuld kunnen worden met goede wensen op gekleurd papier, of met een kleine tekening die een gelukwens inzicht draagt.

Het weggeven van schatkistjes kan na de overweging een plek krijgen in de viering, zodat het evangelie verhaal een zichtbare werkelijkheid wordt.

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed

God van leven,
Gij voorziet in alles wat wij nodig hebben
en zijt steeds bedacht op ons geluk.
Roep ons weg uit al wat ons onvrij maakt:
onze eigenwaan en onze vergaarde rijkdommen.
Maak nieuwe mensen van ons,
die waarachtig leven omwille van uw Rijk,
in het spoor van Jezus Christus, uw Zoon,
die leeft met U en met de heilige Geest
in eeuwigheid. Amen

Gebed over de gaven

God van leven, al wat wij nodig hebben
ontvangen wij van uw overvloed.
In dit besef bieden wij U deze gaven aan.
Neem ze van ons aan
en maak ze tot voedsel dat waarachtig leven doet,
opdat wij brekend en delend nieuwe mensen worden.
Zo bidden wij U door Christus, onze Heer. Amen

Gebed na de communie

God van leven,
wij danken U voor de wijsheid die ons leert
de schone schijn van bezit, geld en macht
te herkennen en te ontmaskeren.
Wij danken U voor het brood dat wij mochten delen met elkaar
en voor al het goede dat wij om niet ontvangen van U.
Blijf ons nabij met uw Geest van inzicht,
opdat wij kiezen voor wat werkelijk van waarde is
en wat waarachtig gelukkig maakt.
Mogen wij meer en meer nieuwe mensen worden,
die leven zoals Hij,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen