Menu

Verzoenen

0 Comments

5e zondag Veertigdagentijd / 7 april 2019

Verzoenen

Exegetische notities Evangelie Johannes 8,1-11
In de wetenschappelijke literatuur wordt soms aangegeven dat deze tekst niet van Johannes zou zijn. Het is een wat schurende tekst over oordelen. Enerzijds over oordelen in juridische zin, dat volgens Nikodemus (7,51) pas tot veroordeling leidt als bewezen is, dat de Tora is overtreden (Deut.1,16v.) en Jezus uitspraak anderzijds, dat hij niet oordeelt, over niemand (8,15). Het verhaal van vandaag illustreert dit verschil tussen oordelen volgens wetten van ‘beneden’, en volgens de maatstaven van ‘boven’. De evangelist verduidelijkt dat met de lichaamstaal van Jezus en met zijn woordgebruik, dat wordt bepaald door de Griekse voorzetsels/-voegsels ana en kata: op/omhoog en neer/omlaag.
Als reactie op de testvraag naar zijn oordeel over de vrouw, betrapt op overspel, buigt Jezus zich neer en schrijft neer op de aarde. Het zijn de aardse wetten, die mensen neerdrukken. Als hij zich opricht (Grieks: anakuptein) om te antwoorden spreekt hij taal van omhoog, taal die mensen confronteert met zichzelf en uitnodigt tot bevrijdend zelfinzicht. Het grote kader is het loofhuttenfeest, dat als feest van de inzameling van de oogst iets laat proeven van uiteindelijke verlossing.

Suggesties 

  1. Ondersteunend materiaal
    De Bisschoppelijke Vastenaktie biedt heel wat ondersteunend materiaal voor de beleving van de veertigdagentijd. Zie: www.vastenactie.nl.
  2. GOD REKENT OP ONS

God alleen kan geloof geven,
maar wij kunnen van hem getuigen.
God alleen kan hoop geven,
maar wij kunnen vertrouwen stellen in een medemens.
God alleen kan liefde geven,
maar wij kunnen leren een ander leren lief te hebben.
God alleen kan vrede geven,
maar wij kunnen eenheid zaaien.
God alleen kan kracht geven,
maar wij kunnen ondersteunen wie de moed verloren heeft.
God alleen is de weg
maar wij kunnen hem wijzen aan een ander.
God alleen is het licht,
maar wij kunnen het laten schijnen voor alle mensen.
God alleen is het leven,
maar wij kunnen anderen levenslust geven.
God alleen kan doen wat onmogelijk lijkt,
maar wij kunnen al het mogelijke doen.
God alleen is zichzelf voldoende,
maar Hij geeft er de voorkeur aan op ons te rekenen.

www.weeknederlandsemissionaris.nl

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
Goede God,
wees ons nabij,
doe ons uw aanwezigheid ervaren
en doe ons getuigen van uw grootsheid,
van uw glorievolle aanwezigheid
waarmee Gij hemel en aarde vervult.
Mogen allen, die door U geroepen zijn,
blijven getuigen van uw Naam,
blijven vertrouwen op uw Woord,
ons gegeven door Jezus Christus,
die met U en de heilige Geest
leeft in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven
Goede God,
Gij schenkt de gaven van uw schepping
als voedsel voor onderweg.
Maak ze voor ons ook tot bron van waarachtig leven,
tot krachtig teken van uw liefde voor ons.
Zo bidden wij U door Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer. Amen.

Slotgebed
Goede God,
laat ons leven steeds meer lijken
op dat van Jezus Christus.
Doe ons leven vrucht dragen,
heil en zegen voor heel uw wereld.
Zo vragen wij U door Christus,
uw Zoon, onze Heer. Amen.