Menu

Hoe ben jij te herkennen?

0 Comments

8e zondag door het jaar – 3 maart 2019

Hoe ben jij te herkennen?

Exegetische notities Evangelie Lucas 6,39-45
Het evangelie van vandaag sluit nauw aan bij zowel het gedachtegoed van Sirach als bij de theologie van Paulus. Er is een duidelijke continuïteit in beeldend spreken tussen Sirach en Lucas: iedere boom brengt datgene voort wat tot zijn >wezen= behoort. Bij Lucas komt daarnaast de afkeuring voor de betweterige moralist, die met het wetboek in de hand de ander beoordeelt, nog helderder naar voren. Jezus zelf keurt hier een houding af die, gespeend van elke door levenservaring verkregen wijsheid (een wijsheid die levend, lievend en lijdend wordt verkregen), anderen veroordeelt. Een wijze is diegene die zichzelf kent, die weet heeft van eigen tekortkomingen. Voor Lucas is de ware spiritualiteit een innerlijke houding die slechts verworven kan worden als men vallend en opstaand schatten blijft verzamelen, die behoren tot dat immateriële rijk van God. Zo’n innerlijke houding wordt gekenmerkt door een levenswarme openheid jegens ieder, omdat degene die bezig is haar te verwerven weet heeft van eigen onvermogen.

Suggesties

1.Gedachte

Van harte goed
Voorzichtig,
boetseren, kneden.

De pottenbakker aan het werk:
wat hij in z=n hoofd heeft,
krijgt via zijn handen vorm in klei.

En dan de oven in:
zal de pot niet barsten, hoe worden de kleuren?
Het werk van de pottenbakker wordt beproefd door de oven.

Zo is het met de mens:
door vallen en opstaan
verzamel je schatten, krijg je vorm,
komt je ware wezen, wie jíj bent,
tot bloei.

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
Levende God,
U oordeelt niet, maar geeft ieder de kans
haar of zijn wezen te ontdekken.
Geef ons de kracht om zoveel ruimte te geven
dat mensen om ons heen
hun goede kanten kunnen ontwikkelen.
Dan kan een levende gemeenschap ontstaan,
waarin ieder vrucht draagt naar eigen vermogen.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest verbonden is
tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven
God, hier in ons midden,
zie onze gaven van brood en wijn.
Deze vruchten van ons bestaan
zijn teken van onze verbondenheid met U
en met de aarde waarop wij leven.
Maak ons tot bloeiende vruchten
aan de boom van het leven.
Dat vragen wij U
door Christus onze Heer. Amen.

Slotgebed
God van liefde,
samen hoorden wij vandaag,
dat alle redeneringen, alle logica, alle regels
steeds getoetst moeten worden aan de liefde van het hart.
Zo kunnen onze woorden
weerklank van ons ware wezen zijn,
zo kan ons handelen levenschenkend zijn.
Help ons hierbij, dat vragen wij U
in de naam van Jezus, onze Heer. Amen.