Menu

Begroeten

0 Comments

Nieuwjaar – Moederschap van Maria / 1 januari 2019

Begroeten

Maria bekleedt in onze katholieke traditie een bijzondere plaats. Met en door haar is de Christus onder ons verschenen. Het is een nieuw begin in de geschiedenis van de mensheid. Dit is ook een ‘link’ die we mogen leggen met het feest van Nieuwjaar dat we vandaag vieren.
Maria is de Moeder van God: het is geloofstaal die ons wil openen om het mysterie van Kerstmis beter in te gaan. Zij heeft ons Jezus de Christus geschonken. De heilige Naam van haar Zoon is kracht voor iedere volgeling van Hem.

Exegetische notities Evangelie Lucas 2,16-21
De reacties op de heilsboodschap van de kerstnacht zijn meervoudig.
Om te beginnen die van Lucas. Het prijzen van God is een geliefd thema. Het is de moeite het evangelie hier op na te lopen en tal van situaties te treffen: Lucas 1,64; 2,28.38; 5,25-26; 7,16; 13,13; 17,15.18; en zo voorts.
Een tweede reacties is van de herders: zij staan voor het spontane kinderlijk geloof. Voor Lucas een belangrijk thema. Ze haasten zich en maken meteen bekend wat ze te weten zijn gekomen.
De omstanders vertegenwoordigen een derde categorie: zij reageren met verwondering en verbazing. Dit vers is min of meer parallel met de geboorte van Johannes in Lucas 1,66. De boodschap en de verhalen houden de mensen wel bezig.
Maria is de laatste die reageert (vers 19). Haar reactie staat in contrast met die van de herders. Maria staat voor de gelovige mens die overweegt, twijfelt en mediteert. Het zinnetje: ‘Maria bewaarde al deze woorden….’ is prachtig van taal en is opnieuw te lezen in hoofdstuk 2 vers 51, wanneer Jezus alleen in de tempel achterblijft. Daar wordt het gekoppeld aan Maria’s onbegrip, hier is eerder te denken aan het beeld van de ‘dienstknecht, de maagd des Heren’.
In vers 21 lezen we dat Jezus’ naam van hemelse oorsprong is. Zijn levenstaak als Messias is alvast aangekondigd.

Suggesties

  1. Over Moederschap van Maria

En toch…
na een eindeloze wachttijd
waarvan niemand ooit
de uren telde
kwam eindelijk de vrede.
En zij schreef haar naam
op het voorhoofd der moeders.

En de moeders spoelden
over het verbrande land
als verkwikkend water.
Overal waar zij kwamen
bliezen zij de stem
van hun kinderen
in de vier windstreken.

Naar het noorden
om de haat te verdrijven
uit het hart der mensen.
Naar het oosten
om wijsheid te enten
op ieders voorhoofd.

Naar het zuiden
om vergiffenis te zaaien
in ieders mond.
Naar het westen
om alle mensen te besmetten
met liefde

tot ze onherroepelijk
van elkaar zullen houden
als broers en zusters. 

Anoniem

Gebeden voor Nieuwjaarsdag

Openingsgebed
Eeuwige God,
Gij keert uw gelaat naar ons.
Om uw liefde tastbaar te maken
hebt Gij Maria gekozen tot Moeder van Jezus, uw Zoon.
Wij bidden U:
bevestig ons in het geloof
dat tot leven kwam en komt in Maria,
zij die als eerste uw liefde heeft ontvangen
en uw woord heeft geopenbaard aan alle mensen:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Gebed over de gaven
Eeuwige God,
die uw gelaat naar ons toekeert.
Wat Gij geeft, heeft geen ander doel
dan ons op te nemen in uw goddelijk leven.
Wat wij geven wil een gebaar zijn van onze goede wil,
van al wat wij verlangen.
Kom aanwezig in deze gaven,
in ons leven,
vooral aan het begin van dit jaar, van deze eeuw,
wij vragen U dat op voorspraak van Maria.
Amen.

Slotgebed
Eeuwige God
die uw gelaat naar ons toekeert.
Maak deze dag tot een nieuw begin
van het jaar van U, van de eeuw van U.
Verleen ons vriendschap en vrede,
voldoening, werk en voorspoed,
een goede gezondheid,
maar ook de kracht om tegenslagen te weerstaan.
Leer ons om te gaan met onze kwetsbaarheid
om daardoor heen toch gelukkig te zijn.
Mogen wij door uw levenscheppende Geest
deze wereld meer bewoonbaar maken
zodat Gij kunt beamen dat het goed is wat wij doen.
Wij vragen u dat op voorspraak van Maria
in Jezus Naam en in zijn Geest.
Amen.